Näst ut bland vårens lördagsföredrag: Varför tänka?

Föredraget diskuterar vikten av att filosofera och skapa en struktur för tänkandet. En utgångspunkt tas i Wittgensteins teorier om språk och värld.

Välkomna!

 


Lördagen därpå föreläser jag även om  Torshälla – småstad och bruksort. Det blir en bred rundmålning av Torshällas historia som tar avstamp i några händelser som format stadens utveckling. Platsen för föredraget är Contrast, Stadsbiblioteket.

Varmt välkomna!