Läs och diskutera spännande litteratur med Tryggve Lundh på Torshälla antikvariat.

Snart startar ABF-bokcirkeln ”Litteratur som kan rubba dina cirklar”. Bokcirkeln omfattar 6 sammankomster över sammanlagt 24 studietimmar och kommer att äga rum på dagtid, tisdagar eller onsdagar.

Avgiften är 750 kr. Startdatum är ej ännu fastställt – bokcirkeln startar när studiegruppen är fulltecknad.

Hör av dig för mer information om cirkeln och dess böcker.

Välkomna!