PC Jersild imponerar genom att på sin ålders höst skriva en roman om våra äldres – och han hör ju dit, född 1935 – villkor i det moderna kapitalprylsamhället, där lyckan är ytlig som ett pariserhjul eller ett chokladhjul. Och mycket riktigt kallar han sin roliga, men lite spretiga roman just ”Tivoli”, Albert Bonniers förlag, 2017  och utgångspunkten är skapandet av ett äldreboende om säg 20 år på Djurgården efter det att Gröna Lund gått i konkurs. Här kan man bo i en inhägnad, ”gated community” med service ”all inclusive” , omgiven av robotar eller papperslösa som får sköta markservicen. Och denna ”community” ska fungera så bra, att hälsan går i topp och vi kan – om vi har råd och inte tjafsar – teckna en livförsäkring med 100-årsgaranti. Positivt nog i Jersilds roman ”Tivoli” är det några som vrenskas. Stort tack för dem!

Roligt, kanske inte på varje sida i boken, men tillräckligt och trots lekfullheten mot en allvarlig bakgrund. Kanske detta inte är en satir omch tjugo år. Den som lever får se.

Vi börjar med att läsa om eländet!

Tryggve Lundh