Den unga brittiska författaren Ali Smith har fått ett kraftigt genomslag med sin originellt komponerade novellsamling ”Bibliotek”, övers. av Niclas Nilsson, Atlas förlag, 2017.  Hon blandar berättelser om språk, litteratur och relationer med kursiverade uttalanden från personer som anser att det är tragiskt att bibliotek läggs ner i Storbritannien eller förvanskas till krämarbutiker eller lattekaféer.

Ja, denna utveckling pågår ju också i Sverige och mycket nära även här i Eskilstuna, där mötesplatser i stadsdelarna ersatt fungerande stadsdelsbibliotek och där fika på lika villkor blir mer demokratiskt än lokal folkbildning. Rätten till språk, kunskap och bildning är hörnstenen i ett demokratiskt samhälle inte en filantropisk utkantsfråga!

Ta del av Ali Smiths flammande appell, i ett läge där Sverige inte ens anständigt  kan fylla lagkraven om fungerande skolbibliotek.

Lägg därtill till här i Sverige en översvämmande pocketdeckarmarknad, en bokhandel utan lagerhållning och antikvariat som kämpar mot alla odds och ni börjar förstå frågans vikt.

Tag och läs och protestera högljutt! Och läs er starka!

Tryggve Lundh, antikvariatsbokhandlare och en gång bibliotekarie (alltid bibliotekarie)