Innan höstens serie av lördagsföredrag kommer igång håller jag föredraget Författarnas Stockholm fredagen den 25 augusti, kl. 10-12, i ABF-husets samlingssal. Varmt välkomna!

En uppdaterad lista över höstens föredag går att finna i föredragskalendern.