Så öppnade jag antikvariatet efter helgstängningen nu i torsdags och har redan haft tre bra öppetdagar. Öppettiderna kvarstår, även om jag på grund av möten lite längre fram måste stänga någon fredag eller lördag. Jag informerar om detta genom affischering på plats och här på nätet.

För 2017 bygger jag upp mer systematiskt beståndet av klassisk skönlitteratur och givetvis lokalhistoria, topografi om Eskilstuna och Torshälla med anledning av Torshälla stads 700-års jubileum.

Min litteraturcirkel tillsammans med ABF startar nu onsdagen 25/1 kl 13-16 och jag har nu full cirkel – sex deltagare. Vi ska diskutera litteratur som rubbar våra cirklar.

Under våren satsar jag också på mindre föredrag i antikvariatet. Blir intresset väldigt stort flyttar jag  föredragen till större lokal, typ Rådhuset. Klart är idag att fyra föredrag hålls, varav tre av mig själv och ett av Aron Lund om Maghreb. Se nästkommande inlägg om detta.

Jag föreläser också om Torshälla under våren i andra lokaler, typ i ABF Eskilstuna fredagen 3/2 om ”Torshälla 700 år”  och i Contrast Eskilstuna ( Eskilskällans Vänner)   18/3  om ”Mitt Torshälla – stad och bruksort”.  Se särskild annonsering!