Kort efter Göran Söderströms personliga, läsvärda biografi ”Strindberg – ett liv” ( Lind & Co, 2013) utkommer nu i mitten av oktober,  tyvärr ett år efter Göran Häggs alltför tidiga bortgång ( 1947-2015),  hans emotsedda helhetsbeskrivning av Strindberg. Hägg håller sig i biografin nära rubriken ”Sanningen är alltid oförskämd. En biografi över August Strindberg”, Norstedts 2016) . Han gör så genom att redigt och med avsevärd litterär spänst koppla samman Strindbergs idéer med hans personliga upplevelser.

Monografin bevarar en strikt kronologi 1849-1912 och grupperar skildringen under rubriker som Bibliotekarien, Revolutionären, Bekännaren, Magikern, Folktribunen och spänner det märkliga författarskapet mot tesen om Strindbergs ”kompromisslösa psykologi”. Och det fungerar – läsningen görs öppen och givande. Strindberg visas upp såväl i hans  ”mänskliga ofullkomlighet” som hans ”konstnärliga storhet”. Citaten direkt från Hägg.

Vassast är Göran Hägg i avsnittet om ”Inferno”, där balanseringen av skedet är beundransvärd. Mer plikttroget och kort skriver  han om Strindberg och konsten, något som  jag tror är en nyckel till hans olika skrivförändringar i författarskapet. Synd också att denna frejdiga bok, med fina vidareläsningar i slutet, i boktiteln vidarebefordrar förlagskladdet  på originalcitatet, som var ”Sanningen är alltid oförsynt”.

Men tag och läs, är det oförsynt så är det aldrig  försent!

 

Tryggve Lundh