Sociala romanen 3

Den amerikanske författare som kanske sammantaget har nått flest läsare de senaste åren, förutom den ojämförliga Joyce Carol Oates givetvis, är kanske Jonathan Franzen.

Läs hans ”Tillrättalägganden” från 2002 eller ”Frihet” från 2011 och det finns några ytterligare böcker också översatta till svenska.

Franzen skriver som Richard Yates gärna om medelklassliv och är specialist på att gissla hur konvenans och rutiner tar över de ideal som vi – eller här den naivt politiskt korrekte amerikanen – väl egentligen fortfarande tror på. Men sällan lever upp till och realiserar.

En avgrund ryms i denna stilla romaninledning i ”Frihet”:

”Incidenten med Walter Berglund fångades inte upp av lokala medier – han och Patty hade flyttat till Washington två år tidigare och saknade numera all betydelse för St Paul – men de goda borgarna i Ramsey Hill var inte lojalare med sin stad än att de tillät sig att läsa New York Times.”  ….

Tryggve