20160228_134607_resized (2)Föreläste fredagen 11 mars för ABF-akademien om Carl Jonas Love Almqvist under rubriken ”Love, lite bättre än sitt rykte”.

Gick bra, fick många bra frågor. Det är ändå underligt hur fast den romantiserade törnrosbilden sitter kvar, givetvis moderniserad av Det går an, 1839 och hans syn på kvinnan i samhället.

Jag tryckte hårt på en enda bok för förståelsen, givetvis förutom Johan Svedjedals  omsorgsfulla biografi i tre band. Läs Bertil Rombergs biografi om CJL Liv och verk och läs boken ”Monografi” från 1845!

Monografi ger i koncentrat hans syn på världen, diktarjaget och samhällsproblemen.

Här beskriver han själv sin plan för reformation av Kvinnan – arvsrätt och företagande, Allmän rösträtt, Allmän värnplikt, Barnens ställning (barnförsäkring), kriminalvården (bot före böter), personlig tro och kristendom (bort med biskopshierarki och prästeder), fri press (friare än Hiertas),

Och författandet som ett yrke – inte ett ämbete.

Inte dåligt för en man som föddes 1793. Tag och läs!

Tryggve