Långnovellen ”Ensam” (1903) är jämte ”Den romantiske klockaren på Rånö” (i Skärkarlsliv, 1888) och ”Ett halvt ark papper” (ur Sagor, 1903) Strindbergs bästa novell, I denna nyupplaga från 2012, återkommer ”Ensam” med ”Ett halvt ark papper” och två bra, understödjande essäer av Per Magnus Johansson och med ett efterord om fredsnovellen ”Samvetskval” från 1884 som också ingår i volymen av Anna Ek, Svenska Freds – och Skiljedomsföreningen. Dessutom ingå ”Betraktelser på kyrkogården” (1896) om vandringarna på kyrkogården i Montparnasse. Här samlas sålunda texter från 1884, 1896 och 1903, vilket 2012 var en fin volym till hundraårsminnet av Strindbergs död 1912. ”Ensam” skildrar Strindbergs återseende, efter exilåren, av Stockholm under uppbrottsåret från Harriet Bosse, Lindelöws förlag skriver att denna upplaga är reviderad och anger, utan markeringar i boken, att förlaget ”moderniserat Strindbergs lite ålderdomliga sätt att använda svenskan”. Sådant textkladd borde ha upphört i och med den textkritiska utgivningen av August Strindbergs Samlade Verk.

Men, tag och läs!

Tryggve Lundh